יחידת "מצוף 247"– "מובלעת הר הצופים"

מובלעת הר הצופים, שימש כמוצב בעל חשיבות מודיעינית ואסטרטגית חשוב ביותר, השייך למדינת ישראל, בתוך שטח האויב…

בהתאם להוראות הסכם שביתת הנשק עם הירדנים, מ-1948 שנערך בחסות האו"ם, הוקפא המצב, כפי שהיה, במועד החתימה, ונאסר על ישראל, לשנות את מצבת כוח האדם על הר הצופים, לבנות, להתבצר, להתחמש, או להחליף את כלי הנשק המיושנים בחדשים, להעלות או להוריד מהר הצופים ציוד כלשהו. הוראות ההסכם התירו ל- 35 אזרחים, בנוסף לכוח של 85 שוטרים, לשהות בשטח הר הצופים, סך הכול 120 שוטרים ואזרחים.

הוראות הסכם שביתת הנשק, יצרו צורך גדול בנשק מתקדם, בכמות מספקת, בארטילריה, תחמושת, חומרי נפץ, מוקשים וציוד ביצורים, על מנת, שתהיה יכולת אמתית להתגונן כנגד התקפה, אם תבוא על מובלעת ההר הצופים, דאגה זאת הובילה להחלטה להקים יחידה מיוחדת לצורך כך.

בשנת 1955, הוחלט על הקמה של יחידה מיוחדת, עבור מובלעת הר הצופים, היחידה "מצוף 247" החלה לפעול בשנת 1956. כללה סגל קבוע של כ-8 בעלי תפקידים ומקצועות חיוניים. תפקידה היה בדרכים מתוחכמות, להבריח נשק, תחמושת ואמצעי הגנה להר הצופים. בנוסף עסקה היחידה המיוחדת, בהקמת ביצורים ובמיקוש של הר הצופים. הסגל הקבוע של יחידת "מצוף 247", היו חיילי צה"ל אשר הולבשו בבגדי אזרח. כביכול "סטודנטים"… מפקד היחידה, כונה ה"מלך" ויתר הסגל כונו "נערי המלך", סה"כ חיילי יחידת "מצוף 247" – 8 עד 9 חיילים בשתי משמרות (לצורך חילופים). המטרה המרכזיות של היחידה, הייתה למנוע סכנה לעתיד המובלעת כשטח ישראלי!..

במשך השנים, פותחו אמצעים מתוחכמים יותר ויותר, להברחת נשק, תחמושת וציוד "לא לגאלי" להר הצופים, שהיה כאמור אסור על פי הסכם שביתת הנשק.

להר הצופים היו מגיעים בתוך שני משוריינים: משוריין גדול ומשוריין קטן, המשוריין הקטן נקרא "המשוריין החכם", בגג המשוריין הקטן נהגו להבריח נשק, תחמושת, מטעני חבלה, מוקשים, ואפילו שלושה ג'יפים מסוג ויליס C.J-5, ושלושה תול"רים, כמו גם תותחי 20 מ"מ קרקע, קרקע.

להברחות הנשק הלא לגלי למובלעת הר הצופים, קראו בשם הקוד:

"שיירות הקמח"!

בשני המשוריינים הוסתרו בדפנות נשק ותחמושת, מוכנים לפעולה, לצורכי הגנה עצמית במקרה שהשיירה תותקף. אולם, רק במשוריין הקטן "החכם" הייתה אפשרות, באמצעות הרמת גג המשוריין, להכניס לתוכו את הנשק המתקדם ביותר אשר היה בצה"ל, תחמושת, חומרי החבלה, ציוד ביצורים ועוד.

הנשק, הציוד, והתחמושת הוכנסו דרך פתח של כ- 30 ס"מ בגג המשוריין. הג'יפים הוכנסו חתוכים לפרוסות של 29 ס"מ…

על ההר, חלקי הג'יפים הורכבו, והג'יפים עם התול"רים הוכשרו לפעולה!

הר הצופים היווה, במשך כל התקופה: "עצם בגרונה של ממלכת ירדן".

לסיכום.

היחידה, הצליחה להעלות להר הצופים, ג'יפי תול"ר, מרגמות 81 מ"מ, תותחי 20 מ"מ, מקלעים כבדים, נשק אישי ותחמושת, מוקשים, חומרי נפץ וציוד ביצורים.

הכול בכמויות גדולות.

היחידה פעלה ברציפות משנת 1956 עד יוני 1967. 

ירושלים בירת ישראל "אוחדה לה יחדיו"!

יחידת "מצוף 247" סיימה תפקידה ופורקה!