תקציר סיפור יחידת "מצוף 247"– "מובלעת הר הצופים" מה חדש? עדכונים
מובלעת הר הצופים, שימש כמוצב בעל חשיבות מודיעינית ואסטרטגית חשוב ביותר, השייך למדינת ישראל, בתוך שטח האויב…

בהתאם להוראות הסכם שביתת הנשק עם הירדנים, מ-1948 שנערך בחסות האו"ם, הוקפא המצב, כפי שהיה, במועד החתימה, ונאסר על ישראל, לשנות את מצבת כוח האדם על הר הצופים, לבנות, להתבצר, להתחמש, או להחליף את כלי הנשק המיושנים בחדשים, להעלות או להוריד מהר הצופים ציוד כלשהו. הוראות ההסכם התירו ל- 35 אזרחים, בנוסף לכוח של 85 שוטרים, לשהות בשטח הר הצופים, סך הכול 120 שוטרים ואזרחים…

 

button

סיפורה של יחידת "מצוף 247" – מובלעת הר הצופים.מאת: אריה שניפר מ'נערי המלך' בין השנים 1967-1965.

הסיפור המלא של יחידת "מצוף 247"!      

 

button